Tỷ giá

  • Ngoại tệ

  • Mua

  • Bán

  • AUD
  • 15521.75
  • 15880.99
  • CAD
  • 17228.82
  • 17680.93
  • CHF
  • 23099
  • 23657.41
  • EUR
  • 25337.52
  • 26177.02
  • GBP
  • 29524.95
  • 29997.75
  • HKD
  • 2921.11
  • 2985.75
  • JPY
  • 206.56
  • 214.7
  • USD
  • 23140
  • 23260

Thời tiết

 • Hồ Chí Minh 31°C

 • Ha Noi 29°C

 • Hoi An 30°C

 • Can Tho 31°C

 • Vung Tau 28.93°C

 • Nha Trang 29°C

 • Haiphong 27°C