Tỷ giá

  • Ngoại tệ

  • Mua

  • Bán

  • AUD
  • 16,105.16
  • 16,777.78
  • CAD
  • 16,850.07
  • 17,553.79
  • CHF
  • 24,679.82
  • 25,710.55
  • EUR
  • 26,550.47
  • 27,904.58
  • GBP
  • 29,537.43
  • 30,771.03
  • HKD
  • 2,915.97
  • 3,037.75
  • JPY
  • 211.03
  • 221.12
  • USD
  • 23,060.00
  • 23,270.00

Thời tiết

 • Hồ Chí Minh 27°C

 • Hanoi 27°C

 • Hoi An 30°C

 • Can Tho 25°C

 • Vung Tau 27.66°C

 • Nha Trang 28°C

 • Haiphong 27°C