Tỷ giá

  • Ngoại tệ

  • Mua

  • Bán

  • AUD
  • 15,394.45
  • 16,037.33
  • CAD
  • 16,733.57
  • 17,432.38
  • CHF
  • 23,602.56
  • 24,588.22
  • EUR
  • 25,227.40
  • 26,513.95
  • GBP
  • 28,353.90
  • 29,537.98
  • HKD
  • 2,925.89
  • 3,048.07
  • JPY
  • 208.98
  • 219.64
  • USD
  • 23,140.00
  • 23,350.00

Thời tiết

 • Hồ Chí Minh 33°C

 • Hanoi 35°C

 • Hoi An 34°C

 • Can Tho 30.38°C

 • Vung Tau 29.51°C

 • Nha Trang 36°C

 • Haiphong 33°C