Tỷ giá

  • Ngoại tệ

  • Mua

  • Bán

  • AUD
  • 15721.61
  • 16085.46
  • CAD
  • 17255.22
  • 17708.01
  • CHF
  • 23159.02
  • 23718.86
  • EUR
  • 25498.4
  • 26343.21
  • GBP
  • 28642.96
  • 29101.61
  • HKD
  • 2925.08
  • 2989.8
  • JPY
  • 208.3
  • 216.5
  • USD
  • 23165
  • 23285

Thời tiết

 • Hồ Chí Minh 26°C

 • Ha Noi 30°C

 • Hoi An 29°C

 • Can Tho 25°C

 • Vung Tau 26.3°C

 • Nha Trang 26°C

 • Haiphong 28°C