Tỷ giá

  • Ngoại tệ

  • Mua

  • Bán

  • AUD
  • 17,295.41
  • 18,017.84
  • CAD
  • 17,721.05
  • 18,461.25
  • CHF
  • 24,179.46
  • 25,189.43
  • EUR
  • 26,708.34
  • 28,103.65
  • GBP
  • 31,182.49
  • 32,484.97
  • HKD
  • 2,893.61
  • 3,014.47
  • JPY
  • 207.08
  • 217.90
  • USD
  • 22,915.00
  • 23,125.00

Thời tiết

 • Hồ Chí Minh 23°C

 • Hanoi 20°C

 • Hoi An 24°C

 • Can Tho 23°C

 • Vung Tau 24.71°C

 • Nha Trang 21°C

 • Haiphong 22°C