Tỷ giá

  • Ngoại tệ

  • Mua

  • Bán

  • AUD
  • 16,087.09
  • 16,758.95
  • CAD
  • 17,187.09
  • 17,904.90
  • CHF
  • 24,891.85
  • 25,931.43
  • EUR
  • 26,658.93
  • 28,018.57
  • GBP
  • 29,526.13
  • 30,759.26
  • HKD
  • 2,916.04
  • 3,037.83
  • JPY
  • 215.64
  • 226.94
  • USD
  • 23,060.00
  • 23,270.00

Thời tiết

 • Hồ Chí Minh 28°C

 • Hanoi 23°C

 • Hoi An 26°C

 • Can Tho 27°C

 • Vung Tau 26.97°C

 • Nha Trang 30°C

 • Haiphong 24°C